Het thema voor 2023: Levend erfgoed

Dit jaar vieren we dat 20 jaar geleden het UNESCO-verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten, en dat doen we met het thema ‘Levend erfgoed’. Immaterieel erfgoed zijn culturele tradities, ambachten en vaardigheden die van generatie op generatie worden doorgegeven. Dit erfgoed is voortdurend in beweging en verandert met de tijd én de persoon die het beoefent. Vaak reflecteren onze monumenten dit immateriële erfgoed al vanuit hun (historische) functie, maar dit jaar maken we levend erfgoed extra zichtbaar tijdens Open Monumentendag Rotterdam.

Voorbeelden van immaterieel erfgoed dat verbonden is met Rotterdam zijn onder andere het Zomercarnaval, de kapsalon (het gerecht), São João Baptista, de Militaire Taptoe, papierscheppen en ook Aktiegroep Het Oude Westen. Hardop stellen we onszelf en het publiek de vraag of er verbindingen te maken zijn tussen dit levend erfgoed en onze Rotterdamse monumenten. Voorbeelden van landelijke immateriële erfgoederen zijn soms makkelijker te koppelen gezien de sterke band die ze al hebben met het materiële erfgoed. Denk aan het molennaarsambacht of het traditionele waterwonen.

Monumenten barsten dit jaar dus van de levendigheid!