Belasting en Douane Museum

Al tijdens de jaren dertig van de vorige eeuw was Prof. Dr. J. Van der Poel, hoofdinspecteur der invoerrechten en accijnzen, druk bezig geweest een lans te breken voor een nieuwe cursus binnen de opleiding kommies-verificateur. Niet alleen theorie en praktijklessen, maar zijn studenten dienden ook kennis te vergaren over de geschiedenis van de overheidsfinanciën. … Meer lezen over Belasting en Douane Museum