OMD2022
Menu

Rioolgemaal Westersingel

Het gemaal Westersingel van architect G.J. de Jongh is gebouwd in neorenaissance stijl en opgeleverd in 1891. Het gemaal verving een ouder exemplaar dat op ongeveer dezelfde plek stond en vormde een onderdeel van het ‘Waterproject’. De Rotterdamse stadsarchitect Willem Nicolaas Rose verwierf hiermee grote faam in de negentiende eeuw. Met dit innovatieve project loste hij niet alleen de grote problemen met de Rotterdamse watervoorziening op. Hij verrijkte tegelijkertijd de stad met fraaie singels. Door de aanleg van een uitgebreid riolennetwerk in Rotterdam werd in die periode ook de aanleg van gemalen nodig.

Het gemaal Westersingel heette vroeger het Westelijk Stoomgemaal. Het is, die naam zegt het al, een oud stoomgemaal. Hij zorgde voor een aanzienlijke verhoging van het woongenot rond de Westersingel. Het gemaal pompte het vervuilde water, inclusief menselijke uitwerpselen, door een buis onder de Westzeedijk door naar de Zalmhaven. Dit water hoefde dus niet meer door de singel te worden afgevoerd. Dit maakte een einde aan de verschrikkelijke stank die uit de singel opsteeg tussen 1865 en 1890. Het afvalwater werd nog lange tijd ongezuiverd op de rivier de Maas geloosd. Rond 1950 is het gemaal omgebouwd naar een elektrisch aangedreven gemaal. In 1986 is het gemaal gemoderniseerd. Sindsdien wordt het vervuilde rioolwater via een persleiding onder de Maas naar de rioolzuiveringsinstallatie in de voormalige Dokhaven geleid.

Om 10.00 opent het Riogemaal Westersingel de deuren voor bezoekers. Bezoekers kunnen zich melden bij de gastheer/-vrouw en mogen dan plaatsnemen in de lunchruimte van het gemaal. De rondleiding zal beginnen na een bepaalde wachttijd, of als er voldoende mensen zijn. De rondleiding duurt ongeveer 20 minuten, waar bezoekers het gemaal, het pand en natuurlijk ook de pompenkelder te zien krijgen. Ook de twee expositieruimtes worden laten zien en hier zal ook een verhaal vertelt worden. Om 17.00 zullen onze deuren weer sluiten.

Leuk voor kinderen
Tijdens de rondleidingen bij het rioolgemaal Westersingel vertellen onze onze specialisten én ervaringsdeskundigen meer over het monumentale pand van rioolgemaal Westersingel, de geschiedenis van het pand én het watersysteem van Rotterdam, maar laten ze ook zien hoe ons watersysteem in Rotterdam werkt en vertellen hier leuke en interessante verhalen bij. Op deze manier willen we kinderen én volwassenen meer leren over dit onderwerp en wat wij in Rotterdam allemaal doen.

Toegang tot het monument
Vrij te bezoeken

Attentie bezoekers
– Het is niet toegestaan om in het pand vrij rond te lopen. Dit heeft te maken met de veiligheid van de bezoekers en het personeel.
– Het is mogelijk om dit pand vrij te bezoeken en een collega zal u verzoeken plaats te nemen in de lunchruimte om hier te wachten tot de volgende rondleiding gaat starten.

 

Monument informatie

Openingstijden
zaterdag 10:00 tot 17:00
Bouwjaar
1891
Architecten
Gerrit De Jongh
Adres
Westersingel 314
3015LJ Rotterdam