OMD Rotterdam
Menu

Voor Floor is de Oude Kerk in Charlois net wat specialer

Voor Floor is de Oude Kerk in Charlois net wat specialer

“Een pand waar ik dagelijks met plezier langs wandel, is de Oude Kerk in Charlois. Hoewel ik er nog maar één keer echt binnen ben geweest tijdens een concert, voel ik me verbonden met het gebouw. Ik woon er vlakbij, dus op die manier speelt de kerk een rol in mijn leefomgeving. Ik was erg verrast door deze charmante oude dorpskern toen ik hier vanuit Rotterdam-West heen verhuisde.”

 

De Rotterdamse religieuze gebouwen vertellen ons een cultuurhistorisch verhaal

“Ik werk voor het team Monumenten en Cultuurhistorie van de Gemeente Rotterdam. Wij zijn onder andere hoofdfinancier van Stichting Open Monumentendag Rotterdam. Als beleidsmedewerker ben ik nauw betrokken bij de kerkenvisie waar we sinds vorig jaar als stad aan werken. We onderzoeken onder andere wat er moet gebeuren met (toekomstig) leegstaande religieuze gebouwen en streven daarbij naar een duurzame toekomst voor deze panden. We willen verval of ophef over sloop voorkomen, door op tijd te kijken naar de mogelijkheden. Sommige religieuze gebouwen hebben een monumentenstatus, maar het merendeel heeft dat niet. Wederopbouwkerken vallen bijvoorbeeld vaak buiten beeld. We hebben nu een goed overzicht van alle religieuze gebouwen, zetten een netwerk van belanghebbenden op en brengen eind 2019 een eerste advies uit.”

“Los van het religieuze aspect vind ik de plaats en functie van deze gebouwen in een stad belangrijk. Ze zijn van betekenis voor Rotterdam, hebben een maatschappelijke functie en zijn vaak nauw verbonden met de plek waar ze staan. Aan de gebouwen zie je hoeveel geloofsgemeenschappen Rotterdam telt. Zoals de zeemanskerken ons iets zeggen over de ontwikkeling van Rotterdam als havenstad, vertellen alle religieuze gebouwen samen een cultuurhistorisch verhaal over Rotterdam.”