Orgelspel door Aad van der Hoeven in Hillegondakerk

Woon in de Hillegondakerk een muziekuitvoering bij! Op verschillende tijden bespeelt Aad van der Hoeven het orgel.